Kulturna dediščina

Vinska preša Tri lučke

Veliko bogastvo dediščine

Predstavlja veliko bogastvo dediščine ter opredmetenje življenjskega in komunikacijskega prostora med grozdjem, vinom in človekom - njegovim stvariteljem in negovalcem. 

Tri lučke

Lastniki

Lastniki velike vinske preše v prešnici na Sremiču, zgrajene leta 1874, so bili brežiški grofje Attemsi, ki so imeli tukaj zaposlenih več viničarjev. Zadnji lastnik posestva na Sremiču iz družine Attems je bil dr. Ferdinand Attems, veleposestnik iz Slovenske Bistrice.

Tri lučke

Vinogradi

V času lastništva Attemsov, ki so tukaj imeli okoli 10 ha vinogradov, je grozdje obiralo po 20 do 30 beračev. Grozdje so v veliki preši stiskali po 2 do 3 tedne skupaj, tudi ponoči. Prešni kamen so vrteli štirje moški. Stisnili so po 30 do 50 hektolitrov mošta. Posebej so stiskali belo in posebej črno grozdje: traminec, silvanec, rizling, črnina, gutedl in kraljevina.