Rezerviraj mizoRezerviraj sobo
07 620 58 06 info@trilucke.si

Projekt okusi ribo

Namen projekta

Projektni partnerji bomo povezali naravne danosti (ribnik, pohodne, kolesarske poti ter slapove), gostince in lokalnega ribogojca z namenom povečanja atraktivnosti turističnega območja ter oblikovanja novih turističnih produktov. Ribogojnico in del obstoječih pohodnih ter kolesarskih poti bomo uredili v atraktiven doživljajski učni prostor v urbanem središču. Razvili bomo tri nove, inovativne turistične produkte z zgodbami, vsak z elementi zelenega, aktivnega, zdravega doživljaja in kulinariko lokalne ribe. Produkti bodo vključeni v turistično ponudbo preko lokalnih turističnih agencij, v skupni turistični portal regije Posavje.

Glavne dejavnosti

Razvoj treh novih turističnih produktov, revitalizacija ribnika resa in obogatitev z lesenimi poučnimi inštalacijami, promocija in prenos znanja pri pripravi ribjih jedi za ranljive ciljne skupine, ureditev piknik prostora v sklopu inovativnega turističnega produkta, nakup električnih koles, nakup vozila za transport in prodajo poti z novimi tržnimi potmi.

Cilji

 • Oblikovati tri atraktivne turistične produkte
 • Razviti lokalni trg do turističnih ponudnikov in lokalnih prebivalcev
 • Ohraniti manjšo ribogojnico
 • Omogočiti razvoj manjši ribogojnici
 • Privlačno revitalizirati degradirano območje ribnika Resa
 • Privabiti mlade, starejše in gibalno ovirane na območje ribnik Resa / ribogojnice
 • Umestiti nove zgodbe z izobraževalnimi lesenimi inštalacijami (hiška na drevesu, iglu, splav)
 • Pričakovani rezultati:
 • Razviti trije novi avtentični turistični produkti z zgodbami, ki vključujejo kulinarično ponudbo jedi iz posavskih rib lokalne ribogojnice (pohodne poti, kolesarske poti in panoramska pot).
 • Razvita nova tržna pot za sveže ribe lokalne ribogojnice (razvita tržna pot do gostincev, razvita tržna pot z dostavo v mesto Krško).
 • Razvita nova storitev v smislu gastronomske ponudbe lokalnih gostincev s Posavsko ribo (umestitev posavske ribe na jedilnike).
 • Revitaliziran ribnik Resa dopolnjen z atraktivnimi in učnimi vsebinami (odstranitev invazivnih rastlin, mulja, ureditev dostopov in umestitev lesenih inštalacij (hiške v obliki gnezda na drevesu, igluja in splava) namenjenih učenju preko igre.
 • Izvedba zaključne prireditve z namenom promocije turističnih produktov in kulinaričnih posebnosti s posavsko ribo.
 • Oblikovanje in prevod zloženke z novimi turističnimi produkti (pdf. Oblika).
 • Udeležba na sejmih v Sloveniji z namenom promocije novih turističnih produktov na lokacijah izven območja z 10.000 prebivalci.

Partnerji v operaciji – Okusi ribo

 • Občina Krško (vodilni partner)
 • CPT Krško
 • Restavracija Tri lučke
 • Ribogojstvo Pajk
 • TD Senovo

Viri financiranja:

Skupna vrednost projekta Okusi ribo znaša 276.964,62 evrov in bo sofinancirana iz sredstev Evropskega Sklada za pomorstvo in ribištvo v višini do 198.002,51 € EUR, zaključek operacije pa je predviden do 31. oktobra 2020.”

»«

Kako do nas

Tri lučke se nahajajo na vinorodnem območju Sremič, ki se razteza nad Krškem. Le ta je oddaljen od Zagreba 56 km in od Ljubljane 96 km.

Restavracija

Hotel

E-novice